Základné informácie

  • Kto sa môže zúčastniť? – Účastníci (16 až 22 rokov), IST (23+)
  • Kde? Stavanger, Nórsko
  • Kedy?  22.7. – 2.8.2024
  • Koľko ťa to bude stáť? 500€* (účastníci), 380€* (IST)
  • Sleduj facebookovú a instagramovú stránku a pozri si aj oficiálny web akcie

*Cena nezahŕňa dopravu

Čo je Roverway?

Roverway je akcia organizovaná rovermi pre roverov, v našom prípade aj pre starších rangerov. Roverway sa plánuje na úrovni Európskeho regiónu WOSM a WAGGGS a je určený pre účastníkov od 16 do 22 rokov, teda v tomto prípade narodených od 1.8.2001 do 22.7.2008. 

Ak budeš mať v čase akcie 23 rokov alebo viac, môžeš sa prihlásiť jedine ako IST (International Service Team – medzinárodný servisný tím) a pomáhať na mieste s organizáciu podujatia, pričom aj pre IST zvykne byť pripravený nejaký špeciálny program a v čase voľna sa môžu zapojiť aj do mnohých aktivít pre účastníkov.

Path & Camp

„Path“ je názov časti Roverwayu, ktorá prebieha počas prvej polovice akcie a ponúka možnosť vybrať si so svojou patrolou (patrola = 5 až 8 účastníkov) jednu z ponúkaných dobrodružných výprav po južnom alebo strednom Nórsku. Na jednu Path pripadá zhruba 50 účastníkov, čo je 6-10 patrol, každá z inej krajiny. Bude potrebné priniesť si ako patrola vlastné stany, ktoré budú neskôr použité aj na ubytovanie v campe.  Je zvykom, že výpravy nie sú len o samotnom putovaní, ale zahŕňajú aj rôzne outdoorové aktivity a široké spektrum hier a aktivít s ostatnými patrolami na výprave. Detaily o jednotlivých Paths budú zverejnené na jeseň a patroly si budú môcť vybrať o ktoré Paths majú záujem okolo Vianoc.

„Camp“ je druhá časť Roverwayu, kde sa po svojich výpravách všetci účastníci stretnú na jednom mieste, v tomto prípade to bude táborisko blízko mesta Stavanger na juhozápadnom pobreží Nórska. Tu sa bude môcť všetkých odhadom 5000 účastníkov zapojiť do všemožných aktivít a workshopov podobne ako na jamboree. Tieto aktivity sa vždy nesú v znamení témy Roverwayu, tentokrát sú to tri tématické okruhy:

  • Becoming the leaders of tomorrow
  • Physical and mental empowerment
  • Inclusivity

Poplatky

  • Účastník/Účastníčka – 500€
  • IST – 380€

Pri oficiálnej registrácii je potrebné uhradiť zálohu 100€, až potom sa registrácia stane platnou. Následne bude treba polovicu zostávajúcej sumy (pri účastníkoch 200€, pri IST 140€) uhradiť do 31.12.2023, druhú polovicu potom do 31.3.2024. 

V prípade, že sa akcie nakoniec nebudeš môcť zúčastniť, bude potrebné za seba nájsť náhradu, s čím potom prípadne s maximálnym nasadením ako vedenie kontingentu pomôžeme. Zaplatené poplatky sú však nenávratné, preto osoba, ktorá ide ako náhradník uhradí poplatok na účet osoby, ktorú nahrádza. 

V prípade, že nebudeš môcť uhradiť poplatky v stanovenom čase, pokúsime sa Ti vyjsť v čo najvyššej možnej miere v ústrety a dohodli by sme splátkový kalendár na dlhšie obdobie. Pokús sa nám o tomto ale prosím povedať čo najskôr, aby sme s tým vedeli počítať.

Doprava

Kontingent nebude zabezpečovať skupinovú dopravu na miesto, účastnícky poplatok preto nezahŕňa žiadne náklady na dopravu. Pripravíme ale súhrn informácii a tipov, ako sa do Nórska možno dostať a ako sa v ňom presúvať, či už autom, autobusom, vlakom alebo letecky. V závislosti od spôsobu dopravy a dátumu cesty sa cena pohybuje zvyčajne od 60€ do 150€ jedným smerom, no výnimočne to môže byť aj mimo tohto rozpätia a závisieť to bude aj od toho, kde bude začínať vaša Path (treba na to myslieť pri jej výbere, doprava v rámci Nórska môže byť niekedy naozaj veľmi drahá).

Odporúčame cestovať v rámci patrol, no rozhodnutie je vo výsledku len na samotných účastníkoch. Určite odporúčame naplánovať si aj nejaký vlastný výlet pred/po akcii, no dôležité je, aby boli všetci účastníci najneskôr 22.7. na mieste, kde začína ich Path. Ako IST treba byť od 22.7. na mieste určenia, čo môže byť buď na táborisku v Stavangeri, alebo na jednom z Pathov.

Registrácia

Oficiálna registrácia je spustená a uzatvárať sa bude 31.12.2023.

Odkaz na registračný formulár: https://forms.gle/E7PowCofh6haFrqV9  

Organizačný tím má tiež stále otvorené nejaké dobrovoľnícke pozície, preto ak sa chceš podieľať na dlhodobej príprave samotného Roverway, môžeš vyplniť tento formulár.

Ak máš akékoľvek ďalšie otázky, napíš ich na mail -> ic.wosm@skauting.sk