Zahraničná rada

Zahraničná rada (ZR SLSK) je stála rada pri náčelníctve (N-SLSK) a je sprostredkovateľom medzinárodného rozmeru v Slovenskom skautingu. Jej hlavnou úlohou je komunikácia so zahraničnými skautskými organizáciami, udržiavanie zahraničných priateľstiev, iniciácia spoločných zahraničných projektov, pomoc zahraničným skautom cestujúcim na Slovensko, prinášanie medzinárodnej dimenzie skautingu čo najbližšie k členom SLSK a ďalšie. 

Informačné kanály ZR SLSK 

Zahraničné príležitosti môžete sledovať vo Zvestiach, Zahraničných novinkách (každý mesiac sú publikované na skaut.sk a následne ich spojky preposielajú do oblastí), facebookovej skupine Medzinárodná dimenzia skautingu, prípadne sa môžete informovať u Tajomníka ZR SLSK na international@skauting.sk.

Viera Viera Lukáčová – Vierka
Tajomníčka Zahraničnej rady
international@skauting.sk
Peter Banci – Tetris
Medzinárodný komisár pre WOSM
ic.wosm@skauting.sk 
Mariana Dendisová – Meri
Medzinárodná komisírka pre WAGGGS
ic.wagggs@skauting.sk