Zahraničná rada

Úlohou Zahraničnej rady (familiárne nazývanej aj Zahrada) je komunikácia so zahraničnými skautskými organizáciami, udržiavanie zahraničných priateľstiev, iniciácia spoločných zahraničných projektov, pomoc zahraničným skautom cestujúcim na Slovensko, koordinácia medzinárodných projektov doma a ďalšie.

Zahrada sa skladá z troch kruhov, každý z nich má inú funkciu. Jediní dvaja členovia mimo kruhov, sú Predseda rady a Tajomník. Ich agenda zahŕňa spoluprácu so všetkými kruhmi.

Barbora Mullerová
Predsedkyňa Zahraničnej rady
barbora.mullerova@skauting.sk
Viera Lukáčová
Tajomníčka ZR
international@skauting.sk