Site Overlay

CEJ 2022

Stredoeurópske Jamboree (regionálne Jamboree)

CEJ – Central European Jamboree

Je jednou z najprístupnejších zahraničných akcií, na ktorej môžu naši skauti spoznať zahraničný skauting. Koncepciou a programom je podobné Svetovému skautskému Jamboree, avšak je v oveľa menšom rozmere. Koná sa každé dva roky (výnimočne každé 4 roky), vždy v inej zo štyroch krajín Vyšehradskej štvorky (t.j. Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Okrem skautov z týchto krajín sa Stredoeurópskeho Jamboree zúčastňuje aj viacero skautov z celého sveta (najmä Európy).

Tak ako máme my Stredoeurópske jamboree, vo svete sa organizujú každoročne ďalšie  jamboree na lokálnej alebo regionálnej úrovni. Vítaní sú aj skauti a skautky zo Slovenska.

Najbližšie Stredoeurópske Jamboree bude v roku 2022 v Čechách.